۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

معرفی

ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه الزهرا

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/13
تعداد بازدید:
2828
ارتباط با صنعت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+