۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

همایش یار

نام تیم

همایش یار

تاریخ راه اندازی استارت اپ

آذر96

حوزه فعالیت

 همایش یار سامانه مدیریت آنلاین رویداد

 اعضای تیم

* زهرا مجرد فارغ التحصیل کارشناسی شیمی دانشگاه الزهرا

 *سعید امیری کارشناسی فناوری اطلاعات

* محمدرضا باقری کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

* حسن صادق مقدسی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی

* سیمین رحمانی کارشناسی فناوری اطلاعات

 *سجاد رخشی کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل:info.hamayeshyar@gmail.com


سایت:hamayeshyar.com
karafarinsho.com