۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

هسته پژوهشی

هسته پژوهشی عبارت است از گروهی پژوهشگر با محوریت یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه الزهرا و مشارکت سایر اعضا هیات علمی ، کار شناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل یا خارج دانشگاه که به منظور انجام پژوهش های معین، دامنه دار و هدفمند بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه تشکیل می گرددو در  زمینه های پژوهشی که دانشگاه یا سازمان حامی ، علاقمند است با سرمایه گذاری در آن، یک پایگاه دانشی یا فناوری حول آن در دانشگاه شکل گیرد تا بتواند در دراز مدت نیاز کشور را برآورده کند.

به منظور حمایت از هسته های پژوهشی اعتبارات و امتیازاتی است از سوی دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات به هسته های پژوهشی تعلق می گیرد.

اهداف هسته های پژوهشی

1)تقویت و توســعه امر تحقیق و پژوهش با ارج نهادن به پژوهشــ های بنیادین، کاربردی و توســعه ای که در راستای تامین نیازهای علمی، فناوری و صنعتی کشور با نگاهی آینده پژوهانه تنظیم شده باش.

2) ایجاد ساختار لازم برای پویایی، نظام مندی و هدفمندی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه.

3) توســعه پژوهش های برنامه محور در جهت افزایش توان و اعتلای جایگاه علمی دانشــگاه و جلوگیری از پراکنده کاری و دستیابی روزافزون به یافته های علمی نوین.

4) گسترش توان پژوهشی و فناوری دانشگاه در جهت رفع نیازهای جامعه و صنعت

5) ارتقای شاخص دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و بین المللی

 6) متمرکز کردن منابع انسانی و افزایش سهم مشارکت پژوهشگران در مدیریت پژوهش و فناوری برنامه محور و تقاضا محور

7)تقویت روحیه پژوهش در بین اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

8) گسترش ارتباط دانشگاه با دستگاه های اجرایی و افزایش امکان مدیریت طرح های کلان پژوهشی

9) هدفمند سازی پژوهش در تحصیلات تکمیلی برای گسترش پژوهش ها به عرصه فناوری و تجاری سازی در جامعه

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/11
تعداد بازدید:
3044
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.