۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی اعضای کمیته

اعضای کمیته کارآفرینی و نوآوری

 • جناب آقای دکتر یداله اردوخانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • سرکارخانم دکتر معصومه حسین زاده شهری رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری
 • جناب آقای دکتر جعفری رئیس مرکز رشد واحدهای فناور
 • جناب آقای دکتر پرویز فتاحی رئیس امور فناوری
 • سرکار خانم دکتر معصومه زیب ارزانی نماینده شعبه ارومیه
 • سرکار خانم دکتر سپیده یگانه نماینده دانشکده ادبیات
 • جناب آقای دکتر حجت اله جوانی نماینده دانشکده الهیات
 • جناب آقای دکتر حمیدرضا گنجی نماینده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • سرکار خانم دکتر هدی سادات محسنی نماینده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • سرکار خانم دکتر ترانه تجویدی نماینده دانشکده علوم ریاضی
 • سرکار خانم دکتر زهرا موسوی نژاد نماینده دانشکده علوم زیستی
 • سرکار خانم دکتر مریم مختاری دینانی نماینده دانشکده علوم ورزشی
 • سرکار خانم دکتر عصمت رفیعی نماینده دانشکده فنی و مهندسی
 • سرکار خانم دکتر مریم حقیقی نماینده دانشکده فیزیک-شیمی
 • جناب آقای دکتر احمد عابدینی نماینده دانشکده هنر

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/18
تعداد بازدید:
2300
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.