۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر

آئین‌نامه‌ها و کاربرگ‌ها

 
فرصت مطالعاتی خارجی
 1  آئین‌نامه فرصت مطالعاتی    
2 اصلاحیه آئین‌نامه فرصت مطالعاتی   
 3 فرم استفاده از فرصت مطالعاتی
 

 
ارتباط با جامعه و صنعت
 1  آئین‌نامه کمیته ارتباط با جامعه و صنعت  
 2 آئین‌نامه طرح‌های کاربردی
 آئین‌نامه طرح‌های کلان ملی - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری    
 4 شیوه‌نامه داخلی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت   
 5شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت ( وزارت علوم)  
 6شیوه‌نامه اجرایی نظام وظیفه دانشگاهی    
 7 شیوه‌نامه حمایت از تجاری‌سازی و دستاوردهای پژوهشی و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس       
قرارداد طرح ارتباط با صنعت (دانشگاه - کارفرما)   
 9 قرارداد طرح ارتباط با صنعت (دانشگاه - مجری(داخلی))   
10 اصلاحیه هیات وزیران درمورد ضمانت‌نامه دانشگاه‌ها    
11   بخشنامه بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پژوهشی    
 12ترک تشریفات مناقصه
  
13 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده   
14 گواهی صلاحیت ارجاع کار پژوهشی   
 15قرارداد پرسشنامه پیشنهاد طرح تحقیقاتی    
 16پرسشنامه خلاصه پروژه    
17 کاربرگ 1- کاربرگ تایید وضعیت آموزشی متقاضی فرصت مطالعاتی
  
 18 کاربرگ شماره 2- برنامه پیشنهادی دوره فرصت مطالعاتی  
 19 کاربرگ 3- طرح توجیهی برنامه فرصت مطالعاتی
  

 
اعتبار پژوهشی (گرنت)
 1  آئین‌نامه اعتبار ویژه (گرنت)- 1400  
 2  شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1400  
 پیوست شماره 1 شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه - 1400   
 4 پیوست شماره 2 شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه - 1400  
 5 شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1399
 6  پیوست شماره 1 شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه - 1399   
7  پیوست شماره 2 شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه - 1399     
کاربرگ اعتبار ویژه      
کاربرگ پژوهانه رساله دکتری و ارشد     
 
 

هسته‌ پژوهشی
 1  آیین‌نامه تشکیل و حمایت از هسته پژوهشی    
 2
کاربرگ درخواست تشکیل هسته پژوهشی ( ویژه عضو هیات علمی)

 3 کاربرگ درخواست تشکیل هسته پژوهشی ( ویژه دانشجو)      
 کاربرگ گزارش عملکرد هسته های پژوهشی    
 5 فرم هزینه کرد هسته پژوهش     


نشریات علمی 
 1  آئین‌نامه نشریات علمی کشور - 1398     
آئین‌نامه داخلی راه‌اندازی،مدیریت و انتشار نشریات دانشگاه     
 3  شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی - 1398    
شیوه‌نامه اجرایی فرایند تاسیس نشریات علمی     
کاربرگ سردبیر

 
کاربرگ اعضای هیات تحریریه    
 7 کاربرگ مدیر مسئول     
 

انتشارات کتاب
 1  شیوه‌نامه تشویق پدیدآورندگان     
آئین‌نامه پذیرش، چاپ و نشر شورای انتشارات    
شیوه‌نامه اعطای جایزه کتاب سال   
4  تائیدیه شورای پژوهشی برای کتاب‌های پیشنهادی 

 
تائیدیه گروه برای کتاب‌های پیشنهادی
   
 6 پرسشنامه ارزیابی کتاب ترجمه‌شده     
 7 پرسشنامه ارزیابی کتاب تالیفی     
 8 اطلاعات مربوط به مترجم و کتاب     
اطلاعات مربوط به صاحب اثر و کتاب      
10  تعهد صاحب اثر     
 11 فرم ارزیابی کتاب     
 12 قالب پاسخ به نظر ارزیاب‌ها     
 13 دستورالعمل دارایی فکری ناشی از رساله   
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/21
تعداد بازدید:
1328
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.