۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی

معرفی  کمیته اخلاق پژوهشی
 
 
با تقاضای اعضای هیئت علمی و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه که از ابتدای سال 1397 آغاز شد در تاریخ 25/3/98 با حمایت رئیس محترم دانشگاه، اعتبارنامۀ کمیتۀ اخلاق دانشگاه الزهرا(س) از سوی کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی برای مدت 3 سال صادر شد. مدتی بعد اعتبارنامه های کمیته های اخلاق دو سالانه شد و اعتبارنامۀ کمیتۀ اخلاق دانشگاه تا 25 خرداد 1402 قانونی و پایدار شد.
کمیتۀ اخلاق دانشگاه در اولین نشست خود در سال 1398 اخذ کد اخلاق را در گام اول در چهار دانشکده و یک پژوهشکده الزامی کرد. گذراندن دورۀ آموزشی اخلاق پژوهش در سال 1399 برای دانشجویان دانشکده های یاد شده الزامی شد و بیش از 4000 نفر ساعت در فضای مجازی https://meeting.alzahra.ac.ir/ethics آموزش داده شد. ریاست کمیتۀ اخلاق دستورالعمل اجرائی داخلی را برای تبیین فرایند صدور کد اخلاق در سال 1400 مصوب نمود که طی آن آموزش اخلاق پژوهش برای تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی دانشگاه اجباری شده است.
کمیتۀ اخلاق دانشگاه می کوشد تا در گام به گام، اخلاق عمومی پژوهش و اخلاق پژوهش روی آزمودنی ها را تعالی بخشد و از رخداد تخلفات اخلاقی در انتشار مستندات علمی بکاهد. به همین مناسبت از همۀ اعضای هیئت علمی دعوت می نماید تا نسبت به دریافت کد اخلاق (مصوبۀ اخلاق) برای پژوهش های شان اقدام بفرمایند.
از اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز همکاران پسادکتری تقاضا داریم ضمن انجام اقدامات لازم و به موقع برای دریافت آموزش و نیز صدور کد اخلاق، هر گونه نقد و نظر، شکایات و یا پیشنهادهای خود را از طریق صندوق پست الکترونیک ethics@alzahra.ac.ir به اطلاع برسانند. همچنین صندوق فیزیکی برای دریافت پیشنهادها در مجاورت دبیرخانۀ معاونت پژوهشی دانشگاه واقع در طبقۀ دوم ساختمان مرکزی برقرار است.
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/25
تعداد بازدید:
5482
اخلاق پژوهشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+