۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

اعتبار پژوهشی(گرنت)

 اعتبار ویژه (گرنت)

 
گرنت اعتباری است که با توجه به عملکرد پژوهشی اعضاء هیأت علمی مطابق آیین نامه اعتبار ویژه برای مدت یکسال ( از ابتدای فروردین تا پایان اسفند سال قبل) محاسبه و ارزیابی می­شود.

امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی بر اساس آیین نامه اعتبار ویژه که در سامانه گلستان قابل بهره­برداری است از فروردین تا اسفند سال قبل تعیین می شود.

میزان ضریب ریالی هر امتیاز بر اساس بودجه سالیانه معاونت، به پیشنهاد ایشان و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و اعلام می­شود.

علاوه بر این امتیازات, اعتباری بر اساس استنادات در Google Scholar ، اعتباری جهت حمایت از سفر علمی خارجی اعضای هیأت علمی

( مازاد بر گرنت) و اعتباری جهت حمایت از عضویت اعضای هیأت علمی ( مازاد بر گرنت) به اعتبار ویژه اضافه می شود.

از جمله اهداف اعتبار ویژه:

  • اتخاذ سیاست­های حمایتی هماهنگ برای تمامی دانشکده ­ها
  • فراهم نمودن امکان بررسی کیفی و کمی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی
  • حمایت از فعالیتهای علمی بین المللی در راستای ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین الملل دانشگاه
  • ترغیب اعضای هیأت علمی به انجام فعالیت های پژوهشی در راستای دانش افزایی، تولیدعلم و رفع نیازهای کشور با تاکید بر حمایت و پرورش ایده های نو، فنآور، کارآفرین و پژوهش های تقاضا محور
  • تشویق اعضای هیأت علمی به همکاری با اساتید دانشگاه های دیگر داخلی / خارجی و مراکز علمی معتبر بین المللی- کاهش تشریفات اداری و اعطای اختیارات بیشتر به اعضای هیأت علمی در پشتیبانی فعالیت های پژوهشی
  • زمینه سازی برای ایجاد هسته ها، مراکز و قطب های علمی و کرسی های نظریه پردازی
  • ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به انجام هرچه بهتر فعالیت های پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه
  • ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به فعالیت های پژوهشی فناورانه ، تشکیل شرکت های دانش بنیان ،تشکیل استارت آپ ها و ثبت اختراع- تسهیل فعالیت های جاری پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحت سرپرستی
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/16
تعداد بازدید:
3566
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.