۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

اهداف و مسئولیت‌ها

 
 
ـ ابلاغ تمامی مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

ـ تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

ـ ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

ـ پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

ـ نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

ـ برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه.

ـ همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای تمامی امور پژوهشی و فناوری، کتاب خانه ها و بانک اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه.

ـ کمک به توسعه و ارتقاء سطح همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه.

ـ اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور.

ـ توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشورو نقشه جامع علمی کشور.

ـ کنترل و نظارت بر فرایند های پژوهشی و فناوری دانشگاه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی و فناوری.

ـ مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه.

ـ ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی.

ـ همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای تمامی امور قرار دادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات.

ـ همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیردانشگاهی.

ـ برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعم از (مراکز علمی ـ پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) و هماهنگی با مرکز همکاری های علمی و بین المللی برابر ضوابط مصوب.

ـ تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه.

ـ بررسی و اریابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه.

ـ شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه.

ـ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/18
تعداد بازدید:
4254
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.