۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

اهداف و ماموریت‌ها

 
اهم اقداماتی که در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صورت می گیرد عبارت است از؛

⭕ معرفی توانمندی های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، خدمات تخصصی، مشاوره ای و سخت افزاری دانشکده ها به جامعه و صنایع
⭕ اعلام نیازهای پژوهشی مشاوره ای و خدمات تخصصی سازمان های متقاضی به دانشکده های مرتبط
⭕ دریافت پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی فناوری و کاربردی از دانشکده ها و ارسال آن به سازمان ها عقد قراردادهای پژوهشی، فناوری و کاربردی با دستگاه های اجرایی
⭕  نظارت بر حسن انجام قراردادهای مصوب انجام امور اداری، مالی و بیمه ای قراردادهای مصوب
⭕ عقد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دستگاه های اجرایی
⭕ تهیه و به روزرسانی آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با فعالیت های دفتر
⭕  برگزاری نمایشگاه های تخصصی هماهنگی جهت انجام بازدیدهای دوجانبه دانشگاه و صنعت معرفی دانشجویان به صنایع جهت گذراندن دوره های کارآموزی اجباری و اختیاری
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
798
ارتباط با صنعت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+