۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند

کارشناسان

 

کارشناس دفتر مدیر امور فناوری

نام و نام خانوادگی: زهرا احمدیتلفن مستقیم:85692272
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشدتلفن داخلی:2272
رشته تحصیلی: شیمی معدنیپست الکترونیکی:
  z_ahmadi_93@yahoo.com

کارشناس ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری سپاسی تلفن مستقیم: 85692829
مقطع تحصیلی: کاردانی تلفن داخلی: 2829
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی خانواده پست الکترونیکی:
l.jafarsepasi@alzahra.ac.ir

 
 
کارشناس ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی: بهاره بزرگ نیا تلفن مستقیم: 85692830
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2830
رشته تحصیلی: علوم و فناوری نانو پست الکترونیکی: b.bozorgnia@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/08
تعداد بازدید:
1395
ارتباط با صنعت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+