۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

رییس

 

رئیس ارتباط با جامعه و صنعت

دکتر مریم حقیقی

عضو هیات علمی دانشکده فیزیک شیمی،
گروه شیمی
شماره تماس دفتر:
85692231 
 
رئیس ارتباط با جامعه و صنعت

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/04
تعداد بازدید:
2013
ارتباط با صنعت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+