۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

کارشناسان

کارشناس و رابط آزمایشگاه‌ها

 نام و نام خانوادگی:  مریم درویشان  تلفن مستقیم:  88623205  حضور:
 مقطع تحصیلی:  کارشناسی  تلفن داخلی:  2909  همه روزه- ساعات اداری
 رشته تحصیلی:  میکروبیولوژی  پست الکترونیکی:  m.darvishan@alzahra.ac.ir  
 
 
کارشناس پذیرش آزمایشگاه‌ها

 نام و نام خانوادگی:      تلفن مستقیم:  88623205  حضور:
 مقطع تحصیلی:          تلفن داخلی:  2909  همه روزه- ساعات اداری
 رشته تحصیلی:            پست الکترونیکی:    
اپراتور دستگاه‌های Raman و XRD
 
 نام و نام خانوادگی:  صبا نجفی  تلفن مستقیم:  09059250087  حضور
 مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  تلفن داخلی: 2440 همه روزه- ساعات اداری
 رشته تحصیلی:  بیوفیزیک  پست الکترونیکی:
 
 محل  سایت شرقی - آزمایشگاه Raman و XRD      
درصورت عدم پاسخگویی، درخواست و یا سوال خود را از طریق ایمیل مندرج در جدول ارسال فرمائید. 
 

اپراتور دستگاه‌ SEM

نام و نا خانوادگی: باقر محمدی نصرت آباد تلفن همراه:  09371003876 حضور:
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  تلفن داخلی: 2996 همه روزه- ساعات اداری
رشته تحصیلی: فیزیک پست الکترونیکی:    
 محل  سایت اصلی- آزمایشگاه مرکزی      
 
 
اپراتور دستگاه‌های BET و AFM  و مگنترون اسپاترینگ
 
 نام و نام خانوادگی:       تلفن مستقیم:       حضور
 مقطع تحصیلی:
 تلفن داخلی:
 
 رشته تحصیلی:    پست الکترونیکی:    
 محل         
 
 اپراتوردستگاه اسپکتروفلورسانس

 نام و نا خانوادگی:  نرگس رضایی
 تلفن مستقیم:  09103533719  حضور:
 مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
 تلفن داخلی:  2909  چهارشنبه
 رشته تحصیلی: فیزیک  پست الکترونیکی:
 
 محل   سایت اصلی- آزمایشگاه مرکزی      
  
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/04/11
تعداد بازدید:
2558
امور آزمایشگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+