۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين

مدیر

 

مسئول امور آزمایشگاه­ها

دکتر فخری السادات حسینی

عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی

سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی

شماره تماس دفتر :85692825

نمابر:


 

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/14
تعداد بازدید:
1933
امور آزمایشگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+