۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين

آیین‌نامه‌ها

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/03
تعداد بازدید:
1106
امور آزمایشگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+