۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر
1401
1401/05/24
 • نشست پایان سال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرانشست پایان سال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا
  نشست پایان سال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا
 • مراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرامراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرا
  مراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرا
 • مراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرامراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرا
  مراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور فناوری دانشگاه الزهرا
 • چهارمین رویداد روزی با دانشگاه الزهراچهارمین رویداد روزی با دانشگاه الزهرا
  چهارمین رویداد روزی با دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.