۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر
1399
1399/05/29

 • راه‌اندازی سامانه داوری کتب اعضای هیات علمی دانشگاه الزهراراه‌اندازی سامانه داوری کتب اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
  راه‌اندازی سامانه داوری کتب اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
 • افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
  افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
 • افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
  افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
 • افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
  افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
 • افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
  افتتاح بخش ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)
 • بیست و یکمین دوره هفته پژوهشبیست و یکمین دوره هفته پژوهش
  بیست و یکمین دوره هفته پژوهش
 • مدیران پژوهش در بیست و یکمین دوره هفته پژوهشمدیران پژوهش در بیست و یکمین دوره هفته پژوهش
  مدیران پژوهش در بیست و یکمین دوره هفته پژوهش
 • ریاست دانشگاه و معاون پژوهشی در مراسم هفته پژوهش 21 امریاست دانشگاه و معاون پژوهشی در مراسم هفته پژوهش 21 ام
  ریاست دانشگاه و معاون پژوهشی در مراسم هفته پژوهش 21 ام
 • بیست و یکمین دوره هفته پژوهشبیست و یکمین دوره هفته پژوهش
  بیست و یکمین دوره هفته پژوهش
 • بیست و یکمین دوره هفته پژوهشبیست و یکمین دوره هفته پژوهش
  بیست و یکمین دوره هفته پژوهش
 • بیستمین دوره هفته پژوهشبیستمین دوره هفته پژوهش
  بیستمین دوره هفته پژوهش
 • بیستمین دوره هفته پژوهشبیستمین دوره هفته پژوهش
  بیستمین دوره هفته پژوهش
 • بیستمین دوره هفته پژوهشبیستمین دوره هفته پژوهش
  بیستمین دوره هفته پژوهش
 • مدیران حوزه معاونت پژوهشیمدیران حوزه معاونت پژوهشی
  مدیران حوزه معاونت پژوهشی
 • سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه در بیستمین دوره هفته پژوهشسخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه در بیستمین دوره هفته پژوهش
  سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه در بیستمین دوره هفته پژوهش
 • تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشگاه تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشگاه
  تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشگاه
 • بیستمین دوره هفته پژوهشبیستمین دوره هفته پژوهش
  بیستمین دوره هفته پژوهش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.