۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

کاربرگ‌ها و راهنماها

 عنوان  کاربرگ راهنما
 تعهدنامه اخلاقی (همه پژوهش‌ها)
 
   
 اعلام تعارض منافع (همه پژوهش‌ها)
 
   
 رضایت‌نامه آگاهانه شرکت در پژوهش (پژوهش‌های انسانی)
 
   
 رعایت اخلاق آزمایش حیوانات (پژوهش‌های جانوری)
 
   
 رعایت اخلاق در آزمایشگاه (پژوهش‌های آزمایشگاهی)
 
   
 رعایت اخلاق زیستی و محیطی (جنبه‌های محیط زیستی)
 
   

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
2655
اخلاق پژوهشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+