۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

پیوندها

   وبگاه های داخلی و کشوری مرتبط و قابل استفاده برای کمیتۀ اخلاق پژوهش
 1  کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 2  کارگروه اخلاق پژوهش دانشگاه الزهرا(س)
 3  
 4  کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران
 5  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 6  مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
 7  مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 8  مرکز پژوهش های مجلس
سامانه قوانین و مقررات کشور 
10  مرکز مالکیت معنوی- قوه قضائیه 
11  کانون پتنت ایران 
 
 
 وبگاه های خارجی مرتبط و قابل استفاده برای کمیتۀ اخلاق پژوهش  
Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
 1
The University of Minnesota’s Center for Bioethics
2  
The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
On-line curriculum on authorship issues
database of publications to detect plagiarism in manuscript
NIH Data Sharing website
 6
Institutional Animal Care and Use Committees (IACUC)
NIH Office of Human Subjects Research (OHSR) website
 8
World Health Organization (WHO) Research Ethics with Human Subjects9
World Health Organization
10 
Committee on Publication Ethics
11 
            

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/25
تعداد بازدید:
627
اخلاق پژوهشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+