۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

مشاورلاین

نام تیم

مشاورلاین

تاریخ راه اندازی استارت آپ

تیر99

حوزه فعالیت

خدمات مشاوره و آموزش آنلاین در حوزه سلامت روان

اعضای تیم

*مهدی امینی هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مژگان لطفی هیت علمی دانشگاه علم پزشکی ایران

*یاسمن شیاسی دانشجو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

*ایمان همراز دانشجو آمار زیستی

*زهرا مجرد دانشجو کارآفرینی دانشگاه تهران

سایت   moshaverline.com