۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين
درخواست برگزاری همایش/ نشست/ وبینار
سئوال:
برای درخواست ثبت و یا برگزاری همایش/نشسست/ وبینار چه اقدامی باید صورت گیرد؟
پاسخ:
تکمیل کاربرگ شماره 1 درخواست برگزاری - کاربرگ شماره 2 شناسه عمومی همایش تصویب در گروه
تاریخ:
1399/12/23
تعداد بازدید:
474
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.