۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

تناسب افکار

نام تیم

تناسب افکار

تاریخ راه اندازی استارت آپ

دی 98

حوزه فعالیت

تمرینات ورزشی و روانشناسی

اعضای تیم

*فاطمه محمدی جوزانی دانشجو کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا

*ملیکار آبیاری دانشجو کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

* زینب محمدی جوزانی دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا

*زهرا احمدیان

*حمیده عباسی

*هانیه توحیدی