۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

نشریات معتبر و نامعتبر

مجلات معتبر

 
✔️ مجلات JCR نمایه شده در Web of Science سال 2020 
 
  گروه A  گروه B گروه C  گروه D  گروه E  گروه F  گروه G گروه H  گروه I گروه  J گروه K
 Q1   Q1-A  Q1-B  Q1-C  Q1-D  Q1-E  Q1-F  Q1-G  Q1-H  Q1-I  Q1-J  Q1-K
 Q2  Q2-A  Q2-B  Q2-C  Q2-D  Q2-E  Q2-F  Q2-G  Q2-H  Q2-I  Q2-J  Q2-K
 Q3  Q3-A  Q3-B  Q3-C  Q3-D  Q3-E  Q3-F  Q3-G  Q3-H  Q3-I  Q3-J  Q3-K
 Q4  Q4-A  Q4-B  Q4-C  Q4-D  Q4-E  Q4-F  Q4-G  Q4-H  Q4-I  Q4-J  Q4-K
 
   همچنین لازم به ذکر است گروه بندی انجام شده براساس دسته بندی پایگاه وب او ساینس می باشد.
 
✔️ مجلات JCR نمایه شده در Web of Science  در سال 2019
 
 Q1
 Q2
 Q3
 Q4
  توجه1: با توجه به این که یک مجله ممکن است در دسته بندی های موضوعی مختلف قرارگیرد، لطفا جهت مشاهده Q مجله ی موردنظر خود، هر چهار فایل Q1 تا Q4 را بررسی نمائید.
  توجه2: قبل از استفاده از این فهرست به سیاهه نشریات نامعتبر تهیه شده در قسمت نشریات نامعتبر توجه فرمایید.

✔️ مجلات نمایه شده در Scopus
✔️ مجلات معتبر داخلی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)


مجلات نامعتبر

 
پژوهشگرانی که اقدام به چاپ مقاله در نشریه های نامعتبر(جعلی، یغماگر، تقلبی، بی اعتبار و چپاولگر) می کنند، خود و در نهایت مؤسسۀ وابسته به خود را در معرض بی اعتباری و عدم صلاحیت علمی قرار می دهند.

برخی از ویژگی های نشریات نامعتبر
1- هیات تحریریه جعلی، بی نام و نشان، یکسان برای چند مجله و آوردن فهرستی از اسامی جعلی با لقب دکتر؛
2- ضعیف بودن کادر علمی تحریریه؛
3- نداشتن و نامشخص بودن فرایند داوری؛
4- تاکید بیش از حد بر دریافت وجه در مقابل چاپ مقاله؛
5- بی حد و حصر بودن حوزه موضوعی نشریه و کیفیت پایین مقالات که معمولا در همه زمینه های موضوعی مقاله می پذیرند؛
6- ایجاد ضریب تاثیر جعلی؛
7- ارائه پیوند (لینک) از مجله جعلی به وب سایت مجله معتبر در فهرست نشریات تامسون رویترز؛
8- نداشتن آدرس پستی و شماره تماس و فقط به آدرس پستی اکتفا می کنند و اجتناب از آوردن نام کشور؛
9- سوء استفاده از اسامی افراد واقعی مشهور در لیست هیات تحریریه بدون کسب اجازه از آنها؛
10- داوری سریع دارند و ایرادهای جزئی می گیرند؛
11- فراخوان ایمیل به آدرس ایمیل هایی با دامنه ac  و  edu می فرستند و وعده داوری و چاپ سریع مقاله می دهند.
 
مشاهده اطلاع بیشتر مربوط به مجلات یغماگر

✔️ مجلات نامعتبر خارجی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

✔️ مجلات نامعتبر خارجی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

✔️ مجلات نامعتبر خارجی (دانشگاه آزاد اسلامی)

✔️ مجلات یغماگر (فهرست بیل)
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
1317
علم سنجی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+