۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
کارآموزی

کاراموزی در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه الزهرا (س) به دو صورت؛ سهمیه ای و غیر سهمیه ای انجام می شود. دانشجویانی که کارآموزی جزء واحدهای اجباری آنها ست، به صورت سهمیه ای و دانشجویانی که درس کارآموزی به صورت واحدی اختیاری اخذ می شود، به صورت غیر سهمیه ای محاسبه می شود. فرایند کار به شرح ذیل است:

الف : کارآموزی سهمیه ای
1.
ثبت نام در سایت

دانشجو به سایت دفتر مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانبه آدرس http://karamouzi.irost.org مراجعه نموده و با ارائه شناسه کاربری (شماره دانشجویی) و ایجاد یک رمز ورود ثبت نام می نماید. هر دانشجو می تواند حداکثر تا 4 مرکز صنعتی را به عنوان محل گذراندن کارآموزی انتخاب کند.

پس از ثبت نهایی، اطلاعات به پروفایل دانشگاه انتقال یافته و تغییر داده های دانشجو قبل از مرحله تأیید دانشگاه و صرفا توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت امکان پذیر است. لذا کارآموزان می بایست قبل از نهایی کردن اطلاعات ورودی، از صحت اطلاعات به ویژه محل کارآموزی خود اطمینان یابند. چنانچه دانشجو تمایل به تغییر مراکز صنعتی انتخابی داشته باشد، می بایست سریعا با دفتر ارتباط با صنعت تماس گرفته و درخواست تغییر مراکز صنعتی خود را اعلام نماید

2 .تأیید توسط دانشگاه

پس از ثبت نام دانشجو، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه اطلاعات دانشجو را تأیید می‌نماید. در این مرحله اطلاعات به پروفایل مراکز صنعتی انتخابی انتقال می یابد.

3. انتخاب توسط مراکز صنعتی

مراکز صنعتی پس از تأیید دانشگاه، دانشجویان حائز شرایط را (با توجه به رشته تحصیلی، معدل ترم قبل، بومی یا غیر بومی بودن و ....) انتخاب می‌نمایند. دانشجویان می توانند برای مشاهده وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش خود، به صفحه پروفایل خود در سایت کارآموزی رفته و در ستون نام دانشجو، نشانگر را بر روی نام خود نگه دارد. در این حالت پیامی نمایش داده می شود. در اینجا عبارت «ثبت شده» به معنای پذیرش و عبارت «ثبت نشده» به معنای عدم پذیرش دانشجو توسط صنعت است.

4. صدور معرفی‌نامه و شروع کارآموزی
پس از پذیرش دانشجو در مراکز صنعتی، دانشگاه معرفی ‌نامه‌ کارآموز را صادر نموده و با این معرفی‌نامه دانشجو به مرکز مربوطه مراجعه و کارآموزی خود را شروع می کند.

ب : کارآموزی غیر سهمیه ای

دانشجو شخصا موافقت یکی از مراکز صنعتی درخصوص گذراندن دوره کارآموزی در آن واحد را اخذ نموده و پس از آن، از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه درخواست صدور معرفی نامه کارآموزی می کند. دفتر ارتباط با صنعت معرفی نامه دانشجو را صادر نموده و دانشجو با مراجعه به صنعت، کارآموزی خود را شروع می نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
69
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.