کنترل متابولیسم در بدن انسان (کد: 0000000051)

رتبه بندی:
کنترل متابولیسم در بدن انسان
zoom بزرگنمایی تصویر

اين كتاب در 11 فصل تنظيم شده است. در فصل اول اين كتاب مروري كلي بر مبحث متابوليسم مواد غذايي و راه هاي عمده تنظيم آن گرديده است. از آنجايي كه ويتامين ها، كوآنزيم هاي واكنش اي حياتي در متابوليسم هستند فصل سوم اين كتاب به ويتامين ها و كوآنزيم هاي مشتق از آنها اختصاص يافت. در فصل چهارم پيرامون هورمون ها كه مهم ترين تنظيم كننده هاي خارج سلولي هستند بحث گرديده است. در ادامه در فصل پنجم اين كتاب به هضم و جذب مواد غذايي عمده شامل كربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها و آنزيم هاي دخيل در اين امر پرداخته شده است. چون در بحث متابوليسم تغييرات انرژي و اكسيداسيون و احيا مواد غذايي از اهميت خاصي برخوردار است در فصل ششم كتاب به مطالب عمده در بيوانرژيك اشاره شده است. در فصل هفتم كتاب متابوليسم كربوهيدرات ها كه قسمت عمده رژيم غذايي ما را تشكيل مي دهند و همچنين چگونگي كنترل متابوليسم كربوهيدرات ها به تفصيل صحبت شده است و در ادامه در فصول هشتم، نهم و دهم كتاب به ترتيب به متابوليسم و چگونگي كنترل مسيرهاي دخيل در متابوليسم چربي ها، پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك پرداخته شده است. در پايان در فصل يازده مروري بر مسيرهاي متابوليسمي عمده در برخي بافت هاي مهم بدن ازجمله گلبولهاي قرمز، بافت ماهيچه اي، بافت چربي و كبدي اشاره گرديده است.

قیمت: 35,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH