چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (کد: 0000000049)

رتبه بندی:
چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
zoom بزرگنمایی تصویر

يکي از نوشتارهاي تحقيقاتي که نقش قابل توجهي در توليد اطلاعات علمي ايفا ميکند، پاياننامه ها هستند. پايان‌نامه‌هاي‌ تحصيلي در هر دانشگاه به‌ عنوان‌ شاخص‌ تحقيقات‌ علمي‌ آن دانشگاه‌ نمایانگر پرداختن به موضوعات بديع و ارائه نگرشهاي نودر آن مرکز است. از سوی دیگرهرگونه‌ پژوهشي‌ نيازمند شناخت‌ موضوع‌ و منابع‌ مربوط‌ به‌ آن‌ است‌. انجام‌ تحقيقات‌ اصيل‌ بدون‌ دستيابي‌ به‌ منابع‌ كتاب‌شناختي‌، از جمله‌ كتاب‌شناسي‌هاي‌ موضوعي‌، غيرممكن‌ است‌. دسترسي‌ به‌ نتايج‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌، ضمن‌ پويايي‌ و تكامل‌ پروژه‌هاي‌ مطالعاتي‌، زمينه‌ را براي‌ استفاده ی صحيح‌ از اين‌ منابع‌ فراهم‌ مي‌آورد. کتاب چکیده پایان نامه های کتابخانه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، به‌ عنوان‌ نتايج‌ يك‌ طرح‌ پژوهشي‌‌، به‌ معرفي‌ 220 پايان‌نامة‌ تحصيلات تکمیلی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌ الزهرااز سال 1383تا 1386پرداخته است.نکته حایز اهمیت در این کتاب ارائه ی چکیده ی جامع و کامل ازهرپایان نامه و همچنین چندین نمایه با رعایت استانداردهای چکیده نویسی و نمایه سازی است.

قیمت: 30,000 ریال
دردسترس نمی باشد
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH