نظریه اعتیاد (کد: 0000000047)

رتبه بندی:
نظریه اعتیاد
zoom بزرگنمایی تصویر

درك نظريه اعتياد در درك مفهوم آن حياتي است. نظريه اعتياد رشد نظري خود را مرهون "مدل منطقي اعتياد" و افزودن عناصري همچون اجبار، خويشتنداري، و عادت براي توضيح "مشاهدات بزرگ" در اين حوزه است. اين كتاب حاضر علاوه بر توضيح و ارزيابي بحث هاي هر يك از مكاتب فكري غالب، يك نظريه جديد و التقاطي از اعتياد ايجاد كرده است كه عناصر گوناگوني از مدل هاي جاري اين حيطه در آن گرد هم آمده است.

اين كتاب به گونه اي طراحي شده است كه دانشجويان، متخصصين و محققين را قادر مي سازد نقطه شروعي را در دنياي پرپيچ و خم نظريه اعتياد ايجاد كنند. نظريه اعتياد با مثال هاي عيني و واقع گرايانه خود از تفكر انتزاعي حمايت ميکند و محوريت درك نظري را دركار با اعتياد مورد تأكيد قرارميدهد.

پاره اي از ويژگي هاي كتاب حاضر عبارتند از:

  • مجملي از نظريه هاي عمده موجود را در يك مجلد      ارائه مي كند،
  • يك نظريه التقاطي جديد از اعتياد ايجاد مي كند     
  • گوناگوني تجارب اعتياد را بازشناسي مي كند
  • در مورد عواملي هم در سطح فردي و هم در سطح      اجتماعي بحث مي كند
  • توصيه هاي كليدي براي توسعه مداخله هاي      اثربخشي فراهم مي‌كند.

اين كتاب با ظرافت و موشكافي خاصي به رشته تحرير درآمده است و گام به گام نظريه اي را با دامنه اي گسترده در زمينه اعتياد شكل مي‌دهد. وست پس از تلخيص و ارزيابي بيش از 30 نظريه ، عناصري را از اقتصاد، جامعه شناسي، داروشناسي و زيست شناسي به همراه مفاهيمي بنيادي در روان شناسي بيرون كشيده و آنها را در نظريه اي گسترده و قابل آزمون در خصوص اين كه مردم چگونه به اعتياد روي آورده و از آن رهايي مي يابند و اين كه چگونه نيروهاي اجتماعي مي توانند بر اعتياد اثر گذارند گرد هم آورده است.

قیمت: 30,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH