راهنمای آزمایشگاهی تشخیص باکتریهای بیماریزا و میکروب شناسی بالینی (کد: 0000000125)

رتبه بندی:
راهنمای آزمایشگاهی تشخیص باکتریهای بیماریزا و میکروب شناسی بالینی
zoom بزرگنمایی تصویر

كتاب حاضر راهنمايي است براي كشت و شناسايي باكتري هايي كه به طور شايع مولد بيماري‌اند. اين راهنما بيماري‌هاي عفوني بدن را با تكيه بر نمونه‌هاي بيمار، فلور طبيعي، باكتري‌هاي بيماري‌زاي مورد انتظار و محيط كشت مناسب بررسي مي‌نمايد.

به دو بخش تقسيم شده است: ميكروبيولوژي باكتري‌هاي بيماري‌زا و ميكروبيولوژي باليني. هر بخش را مي‌توان در يك ترم تحصيلي تدريس نمود. هدف آشنا نمودن دانشجو با ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا در كشت خالص و سپس تفهيم روش‌هاي قراردادي مورد استفاده براي كشت و شناسايي شايع ترين بيماري‌زاها در نمونه‌هاي باليني است. باكتري‌ها بر اساس هم خانواده بودن يا بر اساس نيازهاي كشتي و تغذيه‌اي مشترك، گروه بندي شده‌اند. در بخش نخست ارگانيسم‌هاي «مجهول» در هر گروه شناسايي مي‌شوند. و در بخش ميكروبيولوژي باليني، همان ارگانيسم‌ها با ديدگاه آزمايشگاهي باليني، در كشت‌هايي كه مشابه كشت‌هاي شاخص نواحي بدن مي‌باشند، دوباره مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

هدف بخش باليني ايجاد مجموعه‌اي از روش هاي تشخيص آزمايشگاهي، با تكيه بر جمع‌آوري نمونه، انتقال، محيط‌هاي مناسب براي جدا سازي باكتري‌هاي بيماري‌زا، تعيين تعداد ارگانيسم‌ها، و تمايز بين فلور طبيعي و بيماري‌زا مي‌باشد.روش‌هاي غيرقراردادي، سريع، سرولوژيك و مولكولي براي شناسايي باكتري‌ها در بخش باليني كتاب معرفي شده‌اند.اين كتاب تجارب آزمايشگاهي لازم براي مطالعه‌ي شايع‌ترين باكتري‌هاي جدا شده در آزمايشگاه را به دانشجو مي‌دهد.

قیمت: 50,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH