روشهای ریاضی در فیزیک(جلد1) (کد: 0000000123)

رتبه بندی:
روشهای ریاضی در فیزیک(جلد1)
zoom بزرگنمایی تصویر

ديرزماني‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ي رياضيات‌ كاربردي‌ و روش‌هاي‌ رياضي‌ در فيزيك‌ كتاب‌هاي‌ گوناگوني‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده‌ و كوتاه‌ زماني‌ است‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ از رياضيات‌ كتاب‌هايي‌ چند به‌ زبان‌ فارسي‌ در دسترس‌ دانشجويان‌ فيزيك‌ قرار گرفته‌ است‌.باور بر اين‌ شده‌ كه‌ بر پايه‌ي‌ نيازهاي‌ فيزيك‌، رياضيات‌ ويژه‌ي‌ اين‌ رشته‌ توسط‌ مدرسان‌ فيزيك‌ ارايه ‌ شود. با تأكيد بر همين‌ ديدگاه‌ اين‌ انگيزه‌ در مؤلف‌ ايجاد شد كه‌ با تجربه‌ي‌‌ خويش‌ و با رهنمودهاي‌ استادان ‌ فن‌ مجموعه‌اي‌ گويا و قابل پذيرش‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ فراهم‌ نمايد‌. امّا اعتقاد مؤلف بر اين‌ است‌ كه‌ نپرداختن‌، يا نگرش‌ سست‌، به‌ رياضيات‌ پايه‌ي‌ فيزيك‌ كه‌ در برنامه‌ي‌ مصوب‌ دانشگاهي‌ تا روش‌هاي‌ رياضي‌ در فيزيك‌ چيزي‌ حدود 11 واحد را در برمي‌گيرد، اثري‌ نامطلوب‌ بر ادامه‌ي‌ كار خواهد داشت‌ و چه‌ بسا بسياري‌ از دشواري‌هاي‌ دانشجوي‌ فيزيك‌ در همين‌ دروس‌ پايه‌ است‌.از اين رو در اين مجموعه‌ روش‌هاي‌ رياضي‌ در فيزيك‌ را با تكيه‌ بر فصل‌هايي‌ از رياضيات‌ پايه‌ ارايه‌ شده است.

قیمت: 25,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH