مقدمه ای بر بلورشناسی (کد: 0000000121)

رتبه بندی:
مقدمه ای بر بلورشناسی
zoom بزرگنمایی تصویر

اين کتاب از طريق مفاهيم بنيادي بلور شناسي خواننده را گام به گام تا موفقيت راهنمايي مي‌کند و ديدگاه روشني از تقارن و ساختارهاي بلوري به دست مي‌دهد. در فصل پاياني ويرايش جديد با تجديد نظر ، ساختمان هندسي الگوهاي پراش و پيوستي درباره‌ي بردارها و کاربرد آنها در بلور شناسي مطرح مي‌شود.کتاب با توصيف شبکه هاي بلوري ساده آغاز مي شود و سپس الگوهاي دو بعدي را براي معرفي مفهوم تقارن به کار مي‌برد. اين ايده ها با بحث شبکه براوه، سيستم هاي بلوري و تقارن بلور به سه بعد تعميم مي‌يابد. فصل‌هاي بعدي توصيف ساختارهاي بلوري را برحسب انديس هاي ميلر و نماد محور منطقه، مفهوم شبکه وارون و پراش در بر مي‌گيرد. کتاب با شکل‌هاي واضح شامل مسايل و پيشنهادهايي براي مطالعه‌ي بيشتر و پيوست‌هاي مفيد براي دانشجويان در تمام سطوح ارزشمند خواهد بود .

قیمت: 11,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH