گنجینه های فاطمیان (کد: 0000000105)

رتبه بندی:
گنجینه های فاطمیان
zoom بزرگنمایی تصویر
کتاب گنجينه هاي فاطميان نوشته‌ي دكتر زکي محمد حسن که اولين بار در مارس سال 1937 م در قاهره به چاپ رسيد و در سال 1981 م دارالرائد العربيه در بيروت اقدام به چاپ مجدد آن کرد، از کامل ترين کتب نگاشته شده در زمينه‌ي هنرهاي دستي دوره‌ي فاطميان مصر به شمار مي‌رود. اشراف مؤلف بر هنر اين دوره و در اختيار داشتن اسناد و مدارک معتبر و متعدد به جهت رياست دوره اي بر دارالآثار العربيه حصول به کنه آثار هنري اين دوره را برايشان ميسر ساخت که بر غناي کار افزوده است .کتاب داراي دو بخش است: بخش اول تحت عنوان «آثار هنري قصرهاي فاطميان» شامل بررسي گنجينه‌هاي دوره‌ي فاطميان بر پايه‌ي منابع معتبر قديمي و عمدتاً منابعي چون خطط مقريزي ، صبح الاعشي قلقشندي و سفرنامه‌ي ناصرخسرو است. در قسمتي از اين بخش مؤلف از منابع مورد استفاده سخن گفته، آثار قديم و جديد موجود در اين زمينه را معرفي کرده است و سپس هر يک از گنجينه ها را مستقلاً مورد بحث قرار داده است. بخش دوم کتاب با عنوان «صنايع دستي در دوره‌ي فاطميان» پس از ذکر مختصري درباره‌ي هريک از اين هنرها، به بررسي آثار باقي مانده از اين دوره در موزه ها و مراکز علمي و فرهنگي مختلف خصوصاً دارالآثار العربيه مي پردازد . آثار معرفي شده در اين بخش نمايان‌گر عظمت هنري اين دوره و عنايت خاص خلفا و امراي اين سلسله به هنر است.
قیمت: 25,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH