مدیران قبلی امور پژوهشی دانشگاه

 • سرکار خانم دکتر اعظم سازور
 • سرکارخانم دکتر پروین بهارزاده
 • سرکار خانم دکترشهین نعمت زاده
 • سرکار خانم دکتر سیده منوره یزدی

تاریخچه امور پژوهشی


آشنايي با معاونت پژوهشي  
معاونت پژوهشي دانشگاه‌الزهراء(س) در سال 1367 تأسيس شده و در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي فعاليت دارد.
علي‌رغم كاستيهاي مختلف اين معاونت موفق به بررسي حدود 800 طرح پيشنهادي شده است كه از ميان آن‌ها 782 طرح تصويب و اجرا شده است. همچنين150 عنوان كتاب، از آثار اعضاي هيئت علمي دانشگاه، توسط واحد انتشارات اين حوزه به چاپ رسيده است. حوزة معاونت پژوهشي، مسئوليت انتشار 5 نشريه ادواري دانشگاه (مجلّات علوم انساني و علوم پايه و جلوه هنر) را نيز به عهده دارد، كه از سال 1368 بدون وقفه منتشر شده‌اند. همچنين در هر سال 40 الي 50 مورد سفر علمي و 3 الي 5 مورد فرصت مطالعاتي توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه انجام مي‌شود.
اين معاونت در حال حاضر، داراي چهار بخش است: 1) مديريت امور پژوهشي 2) مديريت روابط دانشگاهي و بين‌المللي 3) مديريت ارتباط با صنعت 4)كتابخانه مركزي و مركز اسناد

بخشهاي تابعه حوزه معاونت پژوهشي

 • مديريت امور پژوهشي:

پيشبرد امور پژوهشي، ارتباط مستقيم با ارائه مؤثر خدمات تحقيقاتي و پشتيباني‌هاي مناسب دارد. از اين‌ رو مديريت امور پژوهشي عهده‌دار وظايفي است كه عمده‌ترين آنها عبارتند از :
1) تنظيم برنامه‌هاي پژوهشي دانشگاه در قالب سياست‌هاي پژوهشي مصوب
2) تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي پژوهشي، با همكاري واحدهاي ذيربط
3) ايجاد هماهنگي بين واحدهاي پژوهشي و فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي امور
4) تدوين برنامه اعتبار تحقيقاتي دانشگاه و نظارت بر انعقاد قراردادهاي مربوط
5) انتشار نتايج طرحهاي پژوهشي و فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه
اجراي مصوبات شوراي پژوهشي، و نيز تهيه و تدوين "خبرنامه پژوهشي" و كارنامة پژوهشي" دانشگاه، به منظور ارائه به مراجع ذيصلاح، از ديگر فعاليت‌ها و وظايف اين مديريت است.

 • مديريت ارتباط با صنعت

با تأسيس دفتر ارتباط با صنعت در سال 1379 و تدوين آيين‌نامه‌هايي در اين زمينه اين معاونت فعاليت گسترده‌اي را براي حضور دانشگاه در مراكز صنعتي آغاز كرده است.

 •  مديريت روابط دانشگاهي و بين‌المللي

اين مديريت در زمينه‌هاي زير فعاليت دارد
1- پيگيري امور مربوط به شركت اساتيد در سمينارهاي داخلي و خارجي
2- اقدام براي ارتباط با دانشگاهها و مراز تحقيقاتي داخل و خارج، براي ايجاد روابط علمي- پژوهشي
3- همكاري در برگزاري سمينارهاي علمي
4- انجام امور مربوط به فرصت‌هاي مطالعاتي

 •  كتابخانه مركزي و مركز اسناد

يكي ديگر از واحدهاي تابعه حوزة معاونت پژوهشي، كتابخانه مركزي و مركز اسناد است كه به اهم وظايف آن، در ذيل اشاره مي‌شود:
1) تهيه، ذخيره، نگهداري و در دسترس قرار دادن كتب، مجلات و نشريات، و هم‌ چنين نسخ خطي و نفيس، به منظور استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و محققين و كارمندان
2) مبادله كتب و نشريات اداري و اسناد با مجامع و مراكز علمي و فرهنگي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل و خارج كشور
3) تشكيل كميته انتخاب كتب و نشريات، به منظور تهيه منابع مورد نياز گروههاي مختلف آموزشي، در مقاطع مختلف تحصيلي
4) همگامي با تكنولوژي روز، اطلاع رساني، و تصميم‌گيري در مورد نحوه بكارگيري تكنولوژي جديد، به منظور همسويي با اهداف كتابخانه مركزي
5) اعمال روش كتابداري و ايجاد هماهنگي بين كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي اقماري دانشكده‌ها
6) آشنا كردن دانشجويان با شيوه‌هاي دستيابي سريع به نشريات و كتب مورد نظر
7) تشكيل نمايشگاههاي كتب، نشريات و سيستم اطلاع رساني در محل كتابخانه، به مناسبت‌هاي مختلف

اهم وظایف اداره پژوهشی دانشگاه

اهداف و مسئولیت ها :
برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي پژوهشي در قالب سياست‌هاي دانشگاه، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي علاقمندان جهت فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه، مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه، به عهده اين معاونت است. هم چنين تماس با نهادها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي، برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط و مقررات، بررسي طرحهاي پژوهشي پيشنهادي و طرح آنها در شوراي پژوهشي دانشگاه، اجراي مصوبات شورا، و ايجاد ارتباط علمي با مراكز صنعتي و تحقيقاتي از عمده مسئوليت‌هاي اين معاونت است.
وظايف و مسئوليت‌هاي ديگر معاونت پژوهشي، به شرح زير است:

 

 •  انجام اقدامات لازم براي كسب مجوز چاپ و انتشار كتب پس از تصويب شوراي انتشارات دانشگاه الزهراء(س)
 • انجام اقدامات لازم براي پيگيري اجراي طرحهاي پژوهشي دانشگاه
 • نظارت بر انجام امور مربوط به نشريات علمي پژوهشي دانشگاه
 •  اقدام به تشكيل سمينارها، كنفرانسها و كنگره‌ها، رأساً يا با همكاري ديگر مؤسسات علمي و پژوهشي
 • اداره امور كتابخانه مركزي و مركز اسناد در دانشگاه
 • ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي، به منظور ايجاد تسهيلات در امر پژوهش
 • ايجاد مركز رشد دانشگاه الزهرء(س) و گسترش فعاليت‌هاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه