نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری کرسی چالش سنت با دین در عصر نبوی در دانشگاه الزهرا 52
برگزاری کرسی ترویجی جناب آقای دکتر بارانی در دانشکده ادبیات 92
برگزاری کرسی ترویجی خانم دکتر لادن معتمدی در دانشکده ادبیات 85
بزرگترین رویداد کارآفرینی زنان یاس با محوریت تولید محتوای دیجیتال در راستای برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا در معاونت پژوهش و فناوری و مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد 78
برگزاری کرسی ترویجی از فلوبر تا رمان نو در دانشگاه الزهرا 92
کرسی ترویجی زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد 97
بزرگ ترین رویداد کارآفرینی زنان با محوریت تولید محتوای دیجیتال یاس 101
برگزاری کرسی ترویجی زن و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی در آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه الزهرا 109
کتاب مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی به چاپ سوم رسید 108
راه اندازی سامانه مشابه یاب متون فارسی سمیم نور از مورخ95/10/27 روی سرور دانشگاه 203