سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب با شعار خواندن، توانستن است  در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار می کند.

دانشگاه الزهرا نیز طبق روال هر ساله با بیش از 90 عنوان کتاب از سال 1390 میزبان علاقمندان خواهد بود. غرفه دانشگاه در بخش ناشران دانشگاهی سالن F3 غرفه 9 می باشد.

این نمایشگاه از روز 4 اردیبهشت ماه 1398 کار خود را آغاز می نماید.