کتاب بازی درمانی به چاپ رسید

منتشر شده در سه شنبه, 21 اسفند 1397 11:47
بازدید: 77

چاپ و انتشار کتاب بازی درمانی،مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان

کتاب بازی درمانی،مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و کمال تربیت به چاپ رسید.

کتاب بازی درمانی،مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان با ترجمه ی دکتر سیمین حسینیان، فریبا سهیلی و آزاده طاهری توسط انتشارات الزهرا و کمال تربیت به چاپ رسید.موضوع این کتاب، استفاده از بازی برای مفاهیم درمانی به کودکان است.تمرکز کتاب بازی درمانی، کمک به کودکانی است که با احساس نگرانی، غم و خشم دست و پنجه نرم می کنند.کتاب، حاصل کارگاه های آموزشی نویسندگان با پیش زمینه ی روان شناسی، مددکاری اجتماعی و دیگر حرفه های مرتبط با اطفال بوده که امید است با ترجمه ی این کتاب و استفاده از ایده های جدید آن توسط والدین و درمانگران به منظور کار درمانی با کودکان، کمک شایانی جهت بهبودی کودکان با مشکلات رفتاری،هیجانی و اجتماعی صورت گیرد.