کتاب رنگدانه های طبیعی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید.

کتاب رنگدانه های طبیعی،تالیف وی.کی_اهلووالیا و ترجمه دکتر قدسی محمدی زیارانی(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)،پریسا غلام زاده و واعظه فتحی واوسری منتشر گشت.

این کتاب در پانزده فصل با استفاده از به روزترین مقالات مجلات و منابع دیگر به بررسی انواع رنگدانه های طبیعی در گیاهان، میکروارگانیسم ها، گلسنگ ها، حشرات، جانوران دریایی، وهمچنین رنگ های خوراکی مانند کرومون ها،فلاوون ها، فلاوونون ها، فلاونول ها، ایزوفلاووون ها، چالکون ها، اورون ها، آنتوسیانیدین ها،زانتون ها،کویینون ها، کومارین ها،پیرول ها و کارتنوییدهاپرداخته است.