آخرین اخبار در خصوص برگزاری نوزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه الزهرا

بررسی اطلاعات پژوهشی اعضای هیات علمی در کمیته ارزیابی

 

برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه الزهرا

 

مهلت ارسال جداول سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی تمام شد

 

کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازارهفته پژوهش 1397

 

 برگزاری کارگاه آموزشی در روز آغازین سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری

 

دوره های دانش افزایی

 

سخنرانی های هفته پژوهش در دومین روز

 

سومین روز از برنامه نشست ها و سخنرانی ها در نوزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری

 

چهارمین روز با برنامه های نشست ها و سخنرانی ها در هفته پژوهش

 

 نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته پژوهش در سال 1397

 

روزی دیگر با برنامه نشست ها و سخنرانی ها در هفته پژوهش

 

من یک پژوهشگرم


اولین روز از دوره دانش افزایی در دانشگاه الزهرا

 

ثروت آفرینی از علم در دومین روز دوره های دانش افزایی 

 

 

دانش افزایی در روز سوم