سمینار معرفی مفاهیم نرم افزار R

سمینار معرفی مفاهیم نرم افزار R در روز سه شنبه هفدهم مهرماه سال 97 از ساعت 13 الی 15 با حضور آقای مصباحی و جمع کثیری از دانشجویان در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. پس از برگزاری این سمینار به درخواست و علاقه مندی دانشجویان دوره جامع این نرم افزار برگزار خواهد شد.