استارتاپ شو دانشکده فیزیک و شیمی

استارت آپ شو دانشکده فیزیک شیمی با استقبال خوب دانشجویان فیزیک و شیمی و حضور نماینده کارآفرینی آن دانشکده سرکار خانم دکتر حقیقی در روز 16 مهر از ساعت 11:30 الی 15 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. این برنامه با صحبت های دکتر حسین زاده مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی پیرامون اهمیت کارآفرینی و مفهوم استارتاپ آغاز شد. در ادامه دانشجویان با راهنمایی منتور برنامه خانم ثابت فر به ایده پردازی، تشکیل تیم و نوشتن مدل کسب و کار پرداختند. در پایان پس از داوری به دوتیم از تیم های برتر هدایایی تقدیم شد.