دانشگاه رفتن به چه دردی میخوره

کارگاه دانشگاه رفتن به چه دردی میخوره ویژه جدید الورودهای کارشناسی در روز 15 مهر از ساعت 11:30 الی 13:30 با حضور آقای مهدی صالحی از گروه بیست تاسی در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد.