افتخار آفرینی روناک جمشیدی دانشجوی دانشگاه الزهرا در چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

خانم روناک جمشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا موفق به دریافت جایزه دکتر مشکانی برای ارئه پوستر برتر در چهاردهمین کنفرانس آمار ایران سال 97 در دانشگاه صنعتی شاهرود شد.