دوره های یاس

رویداد یاس چست؟

برای اولین بار در دانشگاه الزهرا طرح حمایت از ایده های نوآورانه دانشجویان با نام طرح یاس برگزار گردید. در این طرح از ابتدای شکل گیری یک کسب و کار یعنی طرح ایده و امکان سنجی تا شتابدهی وایجاد آن، همراه دانشجویان خواهیم بود. تاکنون 10 دوره از رویداد یاس برگزار شده است. رویداد یاس شامل دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی هست که شامل موارد زیر می باشد:

  • دوره های پیش شتابدهی که به شرح زیر می باشد:

ü     مهارت های فردی

ü     ایده پردازی و خلاقیت

ü     تیم سازی

ü     تامین مالی استارتاپ ها

ü     مدلسازی کسب و کار

ü     ارائه مدل کسب و کار

  • دوره های شتابدهی که به شرح زیر می باشد:

ü     طرح کسب وکار

ü     مسائل حقوقی و ثبت شرکت ها