استارت آپ شو

استارتاپ شو یک رویداد آموزشی- تجربی هست که در یک نیم روز برگزار می شود. در این رویداد شرکت کنندگان پرانگیزه ای گرد هم می آیند تا ایده های خود را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و سپس ایده های خود را با کمک منتورهای خبره به مدل کسب و کار تبدیل نمایند.  و سپس ایده های برتر توسط داوران برگزیده می شود. هدف از اجرای این برنامه ایجاد انگیزه در دانشجویان برای قرار گرفتن در فضای واقعی کسب و کار می باشد.