چشم انداز و ماموریت

  • ماموریت ما فراهم کردن زمینه ای مناسب برای کمک به دانشجویان در جهت کشف توانمندیهای بالقوه خود و کمک به بالفعل شدن آنها با کسب مهارتهای تخصصی، کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و استارتآپی است. ترویج و اشاعه تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان با اعتقاد به مسئولیت اجتماعی سرلوحه فعالیتهای ماست.
  • جامع بودن دانشگاه الزهرا این فرصت را برای ما ایجاد می کند که با فعالیت های میان رشته ای و اعتقاد به کار تیمی، خلق محیط مشوق خلاقیت و نوآوری باز، و با برخورداری از دانشجویان و اساتید و کارکنان با انگیزه و با پشتکار، ارتقا ی فعالیت های نوآوری و کارآفرینی را در سطح دانشگاه فراهم نماییم.