برگزاری دوره های رباتیک

چهارمین و پنجمین جلسه از این کلاس در تاریخ 1 و3 مرداد در دو گروه از ساعت 8 الی 11 و 11 الی 14 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. که در این کلاس ها دانشجویان به آموزش لحیم کاری و تمرین آن پرداختند.