برگزاری دومین جلسه جاوا

دومین جلسه از این کلاس در تاریخ 1 مرداد از ساعت 9 الی 12 در مرکز نوآوری و شکوفایی بر گزار شد. که انواع داده ها، موارد پایه ای آرایه، رشته، اینتلی جی، مقدمه ای از اشیاء به حاضرین ارائه شد.