دوره های مربی گری فلسفه و کودک

دومین دوره از این کارگاه، دوروز در تاریخ 27 و 28 تیر 97 توسط دکتر ستاری برگزار شد. این کلاس ها در مهد کودک دانشگاه تشکیل شد، که حاضرین با کودکان به صورت عملی ارتباط برقرار کردند.