اختتامیه دوره آموزشی خبرنویسی عربی

مراسم اختتامیه دوره آموزشی خبرنویسی عربی که از آذر ماه سال 96 زیر نظر مدرسین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود در تاریخ 27 تیر 97 با حضور خانم دکتر نوارچی، خانم دکتر مشکین فام، خانم دکتر حسین زاده ،خانم سبک رو، آقای تورج شریلو معاون مدیر کل اخبار مطبوعات خارجی برگزار شد. پس از این دوره که در راستای مهارت افزایی دانشجویان زبان عربی می باشد، 5 نفر از شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون خبرگزاری به استخدام این واحد درآمدند.