برگزاری دومین جلسه رباتیک

دومین جلسه از کلاس رباتیک دوشنبه 25/4/97 در دو گروه از ساعت 7 الی 11 و 11 الی 14 در مرکز نو آوری و شکوفایی توسط آقای دیاری برگزار شد. در این کلاس ها شبیه سازی نرم افزار proteus و برنامه نویسی میکروکنزلر avr صحبت شد.