زمینه های حضور شیمی دانان در صنعت

چهارمین جلسه کلاس حضور شیمی دانان در صنعت، چهارشنبه 13تیر 97 در در سالن کوثر از ساعت 13 الی 17 توسط استاد مهرجویی برگزار شد. دراین جلسه به توضیح شوینده های صنعتی و انواع آن ها و آنتی فوم ها و... پرداخته شد و همچنین وسایل آزمایشگاهی و چند نوع ماده شیمیایی در اختیار شیمیست ها قرار گرفت که با آن ها محلولی بسازند و در کارگاه ارائه نمایند.