• 1.1.1.jpg
 • 1.2.jpg
 • 1.8.JPG
 • 1.9.JPG
 • 1.JPG
 • 2.1.1.jpg
 • 2.1.JPG
 • 2.2.jpg
 • 2.2.JPG
 • 2.3.JPG
 • 2.4.JPG
 • 2.5.JPG
 • 2.6.JPG
 • 2.8.JPG
 • 3.3.jpg
 • 4.4.jpg
 • 5.5.jpg
 • 6.6.jpg
 • 8.8.jpg

اخبار ویژه

آخرین اخبار

یکشنبه, 18 آذر 1397 IMAGE
استارت آپی شو ویژه دانشکده فنی و مهندسی
دیروز استارت آپی شو ویژه دانشکده فنی و مهندسی با حضور مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی و...
چهارشنبه, 14 آذر 1397 IMAGE
چاپ کتاب رنگدانه های طبیعی
کتاب رنگدانه های طبیعی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید. کتاب رنگدانه های...
چهارشنبه, 14 آذر 1397 IMAGE
چاپ کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی
کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی توسط انتشارات الزهرا به چاپ رسید. کتاب آیات...
چهارشنبه, 14 آذر 1397 IMAGE
حضور دانشگاه الزهرا در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری همزمان با دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی در روز...
چهارشنبه, 14 آذر 1397 IMAGE
حضور دانشگاه الزهرا در پنجمین نمایشگاه سایبری
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری از تاریخ 11 تا 14 آذرماه سال جاری در محل دائمی...
سه شنبه, 13 آذر 1397 IMAGE
سخنرانی علمی، کارآفرینی ویژه شیمی دانها
سخنرانی علمی، کارآفرینی ویژه شیمی دانها با حضور دکتر محمودآبادی در روز یک شنبه...