درباره معاونت

منتشر شده در جمعه, 14 آذر 1393 08:29
بازدید: 12256

معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء (س) در سال 1367 تأسیس شد. برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای علاقه مندان فعالیت های پژوهشی دانشگاه و ارزیابی عملكرد پژوهشی سالانه دانشگاه، به عهده این معاونت است.